Automation & Integration

Smidig integration och automation.

Vi erbjuder ett bibliotek av integrationer och automationer från våra tidigare projekt. Med våra standardiserade molnbaserade integrations- och automationstjänster accelererar vi er affärsutveckling, minskar er systeminlåsning och utökar graden av automation.

Ökad modularitet

Med traditionella företagssystem blir utvecklingen av processer ofta både dyr och långsam. Med modulära system blir arbetet säkrare och smidigare, och affärsutvecklingen underlättas.

Ökat fokus på data

Våra kunder får tillgång till realtidsdata och företagets viktiga nyckeltal. Det är enkelt för alla att ta ut rapporter och skapa bra beslutsstöd.

Ökad automation

Med automatiserade processer kan ni jobba mer effektivt och lägga tid på sådant som skapar verkligt värde för ert företag.

Vår lösning

Azure Integration Services & Power Automate

Vi kombinerar styrkorna från två branschledande och heltäckande lösningar inom integration och automation. Lättanvända, molnbaserade och med tydlliga licensmodeller. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för er att komma igång.

En process för långsiktig framgång

1
Analys

Under analysen går vi igenom era behov och ger förslag på möjliga integrations- och automationslösningar. Vi går även igenom mål och era långsiktiga behov för att kunna hjälpa er på ett strategiskt plan.

2
Proof of concept

Vi bygger ofta ett första flöde eller automation för att ni ska känna er helt trygga och se vilket värde den levererar.

När ni är nöjda implementerar vi hela lösningen samt utbildar berörda medarbetare. Vi säkerställer funktionalitet och flöden, implementerar nya arbetssätt och dokumenterar.

3
Utveckling & förvaltning

Så snart lösningen är på plats går vi in i strategisk framtidssäkring. Det innebär att vi arbetar tillsammans med er för att löpande fånga upp allt från behov av support och utbildning till förändringar i er verksamhet.

Tack vare vårt bibliotek av lösningar från andra projekt kan vi kontinuerligt hjälpa er att vidareutveckla utan långa och krångliga processer.

Lars Carlsson

COO PÅ Alnab

Vi hjälper Alnab driva digitaliseringen framåt.

“Vi känner att Goodfellows är en partner som vill oss väl. Vi vill expandera och de förstår värdet av våra tillväxtmål. De hjälper oss att driva digitaliseringen framåt och jag känner en otrolig trygghet att ha dem i ryggen under den här resan”

Hör av dig och få personlig hjälp att hitta rätt lösning.

Behöver ni hjälp med ditt integration och automation? Vi gör en nulägesanalys och ger därefter ett konkret förslag med en fast månadskostnad.