Att tänka på inför årsbokslutet – använd vår checklista!


Business Central 19/12/2019

Dags för summering av bokföringsåret! 

Många företag har kalenderår som bokföringsår, vilket innebär att det börjar bli dags att summera alla årets händelser i ett årsbokslut. Detta är ofta ett gediget arbete som dock kan underlättas om man har ordning och reda i sina register och en bra checklista för vad som behöver göras och när.   

Vad kan/bör förberedas innan årsskiftet? 

 • Fakturering till kund – se till att eventuella underlag för faktureringen erhålls så tidigt som möjligt.  
 • Förbereda inventering – läs vårt inlägg med tips inför inventering
 • Anläggningstillgångar – se till att registret är uppdaterat. 

En checklista på vad som behöver göras efter årsskiftet? 

 1. Stäng 2019 för bokföring.
  I BC/NAV görs detta i Redovisningsinställningarna genom att sätta ”Tillåt bokföringsdatum tom” till 191231. Om någon användare, exempelvis ekonomipersonal, behöver tillåtelse att bokföra på 2019 kan detta sättas upp i ”Användarinställningar” för respektive användare.
 2. Bokföring av genomförd inventering för att se till att saldo och värden är korrekta per 191231.
 3. Justera valutakurser för kunder, leverantörer och bankkonton per bokslutsdagen – för att få rätt värdering av tillgångar och skulder per balansdagen.
  Det finns i BC/NAV en rapport, ”Justera valutakurser”, som beräknar och bokför valutakursjusteringar per automatik.
 4. Skapa, bokför och skicka kundfakturor som avser 2019.
  Tänk på att det är viktigt att det som har bokförts som utlevererat under år 2019 också blir fakturerat under år 2019. Det som har bokförts som utlevererat under år 2020 skall inte faktureras år 2019detta genererar fel i lagervärderingen.
 5. Registrera och bokför inköpsfakturor som avser 2019.
  Tänk på att det är viktigt att inköpsfakturor som är daterade år 2019 och som avser inleverans eller utförd tjänst under år 2019 också bokförs på år 2019. Det är även viktigt att inköpsfakturor avseende bokförda inleveranser under år 2020 bokförs på år 2020. Om man skulle bokföra en inköpsfaktura med bokföringsdatum 2019 mot en inleverans med bokföringsdatum 2020 blir det fel i lagervärderingen.
 6. Stäm av kundreskontra mot huvudboken.
  När all kundfakturering är klar för året måste en avstämning göras mellan kundreskontra och huvudbok.
  I Business Central/NAV tar man ut en rapport som heter ”Kundreskontralistaoch jämför med konton för kundfordringar. Vanligtvis stäms listan av mot huvudboken i basvalutan (SEK), men har man fordringar i utländsk valuta kan man även ta ut listan specificerad i valuta.
 7. Stäm av leverantörsreskontra mot huvudboken När alla årets erhållna leverantörsfakturor har bokförtsmåste en avstämning mellan leverantörsreskontran och huvudbokens konton göras. I Business Central/NAV tar man ut en leverantörsreskontralista i basvalutan och jämför den med saldo på kontona för leverantörsskulder i redovisningen. 
 8. Stäm av bankkonton i systemet mot kontoutdrag från bankenVid konton i utländsk valuta bör man stämma av i valutan mot kontoutdrag från banken. Detta underlättas i BC/NAV av att man har varje bankkonto upplagt som ett ”Bankkonto” i systemet. Det finns även en funktion som heter ”Bankkontoavstämningar” där man kan läsa in en kontoutdragsfil från banken (CAMT053) och få hjälp med avstämningen genom automatisk matchning av transaktioner mellan utdraget och transaktionerna i systemet.
 9. Stäm av lagervärde i lagerbokföringen med huvudboken Jämför lagervärderingslista med lagerkonton i huvudboken. I Business Central tas rapporten ”Lagervärdering” ut per 191231 och jämförs med de huvudbokskonton för lager som finns uppsatta i lagerbokföringsinställningen.
 10. Stäm av PIA värde i lagerbokföringen mot huvudboken – Om företaget har produktion med bokföring av Produkter i arbete på balansräkningen skall saldot på kontot stämmas av mot PIA-värde i lagerbokföringen.
 11. Bokför upplupna kostnader – Innan bokslutet stängs bör man fundera över vilka kostnader som är hänförliga till år 2019, men som man ännu inte fått någon faktura på från leverantören. Exempel på sådana kostnader är olika typer av tjänster som har utförts i december 2019, men där fakturan inte ankommer förrän under 2020. Dessa kostnader behöver bokföras som upplupna kostnader i bokslutet och sedan vändas under 2020. I BC/NAV rekommenderas att använda en återkommande journal för detta och använda funktionen för automatisk vändning på nästa dag (Metod för återkommande trans = Återföring fast eller Återföring variabel). Då behöver man inte komma ihåg att bokföra en vändande transaktion för 2020, utan systemet hanterar detta.
 12. Bokför upplupna intäkter – Om man har ex projektbaserad verksamhet kan man behöva bokföra upplupna intäkter för året, exempelvis baserat på färdigställandegrad. I BC/NAV bokförs detta med fördel med hjälp av en återkommande journal där raderna ligger kvar period efter period och där det är möjligt att få automatisk återföring av bokföringen i nästa period.
 13. Beräkna och bokför avskrivning av anläggningstillgångar. Stäm av att anläggningsregistret och huvudboken visar samma saldo för anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar.
  Månadens eller årets avskrivning av anläggningstillgångar skall beräknas och bokföras i systemet. Därefter tas rapport ut som visar IB samt UB rörande anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningsvärden. Dessa värden jämförs mot huvudbokens konton. 

 Har ni frågor, kontakta oss så hjälper vi gärna er. 

Lycka till! 


Författare

Maria Gårdman

Maria arbetar som verksamhetskonsult inom vårt affärssystemsområde och hennes primära fokus är finansdelarna i Microsoft Dynamics 365 – Business Central. Maria har mångårig och bred erfarenhet av affärssystem, projektledning samt ledande roller inom industrin och kommer i sin roll som verksamhetskonsult hos Goodfellows att använda denna erfarenhet för att hjälpa kunderna till bästa möjliga lösning…

Du kanske också är intresserad av


Insikter

Att tänka på när man jobbar utanför ett skyddat kontor


02/04/2020
Business Central

5 tips inför inventeringen


19/12/2019
Business Central

Nya funktioner i Microsoft Dynamics 365 Business Central – Release Wave 1, 2020


09/03/2020

« Tillbaka till alla artiklar