Goodfellows Business

Humphree behövde ett modernt affärssystem

Humphree

Humphree startades i Sverige 2002 med missionen att erbjuda och utveckla innovativa produkter och tjänster för marknaden.

Grundat

2002

Bransch

Marinindustri

Antal anställda

65

Omsättning

220 MSEK

Marknad

Marin

Utmaningen

Flytt från ett omodernt och begränsat affärssystem

För Humphree är affärssystemet hjärtat i hela verksamheten. Det genomsyrar allt de gör och om systemet inte fungerar stannar verksamheten upp. Därför är det viktigt för dem med ett sofistikerat och anpassningsbart verktyg. “Innan Goodfellows hade vi ett affärssystem som var omodernt och hade många begränsningar. Med Goodfellows har vi kunnat anpassa affärssystem efter våra behov, och vi kan följa upp på ett enkelt sätt”, säger Henrik, CFO på Humphree. 

Eftersom Humphree är ett snabbväxande företag är det viktigt för dem att deras IT alltid fungerar, och att de får hjälp snabbt om den någon gång inte skulle göra det. “Som tillväxtbolag kan vi inte riskera att sakta in vår takt. Vi behöver partners som förstår utmaningen med ett snabbväxande företag och som löser saker direkt. Det är något vi känner att Goodfellows gör riktigt bra”, säger Henrik.

Lösningen

Flexibelt affärssystem med Microsoft Business Central

Samarbetet började med ett möte där Goodfellows besökte Humphree för att gå igenom den kravlista som Humphree hade satt upp för sitt framtida affärssystem. “Det jag uppskattade mest var deras ärlighet och engagemang. Teamet från Goodfellows förklarade att om systemet inte klarar Humphrees behov kommer de säga till. Mötet kändes väldigt osäljigt till skillnad från möten vi haft med andra IT-leverantörer”, säger Henrik. 

Goodfellows använder sig av affärssystemet Microsoft Business Central, ett flexibelt system som vi kunde anpassa efter Humphrees behov. Även om systemet nu är färdigt och implementerat har vi hela tiden ett löpande arbete kring nya behov och anpassningar som behöver göras. “Vi träffas varannan vecka och driver det här projektet tillsammans. Jag känner en trygghet i att Goodfellows alltid finns här för oss, och de är dessutom både roliga och trevliga att arbeta med. De har en härlig vibe som passar oss på Humphree perfekt.”

“Goodfellows levererar inte bara det vi ber om, de utmanar och ifrågasätter oss. Det visar på hur mycket de faktiskt bryr sig om att slutresultatet blir bra. De vill hjälpa oss på riktigt och vi jobbar mot samma mål. Det gör det till ett väldigt värdefullt partnerskap för Humphree.”

Henrik Hansson

CFO på Humphree

Vill du göra en liknande resa?

Behöver du hjälp att modernisera ditt affärssystem? Vi kommer ut till dig och gör en nulägesanalys och en plan för hur din IT-miljö kan utvecklas för att stötta ditt växande bolag. Sedan kan du bestämma om du vill jobba tillsammans med oss.