Goodfellows Infra

Ekan fick en IT-miljö som stöttar deras utveckling

Ekan

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med trettio års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att tänka nytt och skapa morgondagens företag.

Grundat

1985

Bransch

Management Consulting

Antal anställda

40-60 st

Omsättning

50-100 MSEK

Marknad

Stockholm och Göteborg

Utmaningen

Behov av en strategisk leverantör

Ekans IT-miljö har vuxit fram över tid i takt med företagets utveckling. Som ett växande konsultbolag med kontor på flera orter behövde de se sig om efter en ny, bredare leverantör som kunde erbjuda strategiska råd och en god uppföljning och dokumentation av åtgärder.”

“Vi sätter stolthet i vår profession och i det förtroende som våra kunder ger oss. Då är det viktigt att vår IT-miljö fungerar så vi kan fokusera på våra uppdrag”, säger Susann Gebart, managementkonsult och IT-ansvarig på Ekan.

Lösningen

Säker och strukturerad drift

Efter en noggrann urvalsprocess bestämde sig Ekan för att börja arbeta med Goodfellows. “Goodfellows har bred kompetens inom flera olika IT-områden, en professionell helpdesk som återkopplar snabbt och löser IT-problemen inom angiven tid. Det gör att vi känner oss viktiga”, säger Susann Gebart.

Susanne upplever att Goodfellows har en god förståelse för Ekans behov och erbjuder en service som hon säger är “långt utöver det vanliga”.

“Det känns som vi har en intern resurs som vi kan lita på, snarare än en extern IT-konsult. Dessutom kan vi bolla strategiska IT-frågor och resonera om allt så att vi kommer fram till lösningar som är optimala för oss.”

“Vi vill hjälpa våra kunder att tänka nytt och skapa framgång. Nu har vi en IT-miljö som stödjer våra ambitioner fullt ut!”

Susann Gebart

IT-ansvarig på Ekan

Vill du göra en liknande resa?

Behöver du hjälp att strukturera upp IT-miljön på ditt företag? Vi kommer ut till dig och gör en nulägesanalys och en plan för hur din IT-miljö kan utvecklas för att stötta ditt växande bolag. Sedan kan du bestämma om du vill jobba tillsammans med oss.