Goodfellows Infra + Goodfellows Business

Lagerhaus fick hjälp med en långsiktig IT-strategi

Lagerhaus

Lagerhaus vill hjälpa sina kunder att skapa personliga, trivsamma hem med sina inredningsprodukter och inspirera till glädje i vardagen.

Grundat

1996

Bransch

Försäljning av heminredning

Antal anställda

Ca 130

Omsättning

162 miljoner (2021)

Marknad

Sverige, Norge, Danmark och Finland

Utmaningen

En bransch med stora digitala utmaningar

I en bransch med stora digitala utmaningar samt möjligheter, valde Lagerhaus att outsourca sin CIO till Goodfellows. Detta efter att under flera år haft svårt att att rekrytera rätt person till rollen.

När vi inledde samarbetet med Lagerhaus fanns det inte en uttalad långsiktig IT-strategi på plats och utmaningar med teknik i butiker gjorde att fokus ofta blev att släcka bränder istället för att fokusera framåt.

Lagerhaus saknade också gemensamma verktyg och möjligheter för effektivt samarbete kring information & dokument på distans, vilket ofta innebar en onödigt krånglig vardag för medarbetarna.

Tre månader efter att Goodfellows kom in i bilden drabbades världen av en pandemi. Detaljhandeln krisade och det var viktigare än någonsin att optimera kostnader och säkerställa att företaget kunde överleva under en längre tid när människor slutade shoppa och försäljningssiffrorna sjönk snabbt.

Lösningen

Effektivisera och optimera processer

Det allra första Goodfellows gjorde var att införa Teams, OneDrive, Sharepoint och andra verktyg Lagerhaus behövde för att smidigare kunna arbeta gemensamt i bolaget. Vi utbildade alla medarbetare i hur de skulle använda de olika verktygen, och flyttade delar av vårt IT-stöd till Lagerhaus.

Projektet var klart på 2,5 månader, bara ett par veckor innan covid-19 tvingade alla att arbeta hemifrån. Men tack vare ett gediget arbete med digitaliseringen gick hela processen smidigt. Medan andra bolag blev tagna på sängen av pandemin, var Lagerhaus redan förberedda och kunde börja arbeta hemifrån utan avbrott.

Sedan dess har Goodfellows varit inblandade i större förändringar hos Lagerhaus för att effektivisera och optimera processer och öka deras digitala närvaro. Vi har bland annat arbetat ihop för att byta ut ekonomisystem, pim-system och inköpssystem.

Tillsammans arbetar Goodfellows och Lagerhaus med flera digitaliseringsprojekt där fokuset ligger på att förbereda Lagerhaus för fortsatt tillväxt och se till att vi gör rätt saker inom olika IT-områden.

“Samarbetet med Goodfellows ger oss på Lagerhaus ett stabilt och tryggt stöd i något som är komplicerat och tar mycket tid. Att både få stabilitet i vår dagliga drift samtidigt som vi har ett proaktivt stöd framåt är extra viktigt i en utmanande marknad. Jag litar fullständigt på deras kompetens i komplexa frågor.”

Anette Yngvesson

VD Lagerhaus

Vill du göra en liknande resa?

Behöver du hjälp att strukturera upp IT-miljön på ditt företag? Vi kommer ut till dig och gör en nulägesanalys och en plan för hur din IT-miljö kan utvecklas för att stötta ditt växande bolag. Sedan kan du bestämma om du vill jobba tillsammans med oss.