Nya funktioner i Microsoft Dynamics 365 Business Central – Release Wave 1, 2020

Release Wave 1

Praktiska nyheter för dig som arbetar i Microsoft Dynamics 365 Business Central

Två gånger om året släpper Microsoft nya större releaser till Dynamics 365 Business Central och i april är det dags för den första i 2020. I Release Wave 1 får vi både förbättrade funktioner och prestanda i användargränssnittet, effektivare sätt att registrera och modifiera data samt några nya efterlängtade funktioner i affärsstödet. 

I den här artikeln fokuserar vi på några av de nyheter som vi på Goodfellows Business Partner ser kommer skapa bäst affärsnytta för dig som använder Business Central. 

Effektivare registrering av data  

Idag är Excel ett välkänt och välanvänt verktyg för många användare. För att ytterligare förenkla för användaren utökar Microsoft nu inmatningsfunktioner i Business Central så att du känner igen dig och kan bli lika effektiv i systemet som i Excel.   

  • Du kommer nu enkelt att kunna flytta dig mellan celler i en lista med piltangenterna 
  • Med hjälp av F2-tangenten sätts fokus direkt efter ett värde i en cell, om du snabbt vill lägga till information utan att behöva använda musen  

Förbättrad prestanda i användargränssnittet 

Sidstrukturen sparas i cacheminnet och behöver inte laddas på nytt varje gång en sida öppnas. Detta resulterar i snabbare inläsning av sidor och dialogrutor. Affärsdata och annan känslig information lagras däremot inte och laddas in på nytt, varje gång sidan öppnas. 

 

Nya funktioner i gränssnittet

Ta fram dolda delar på en sida 

Vid användaranpassning av sidor i Business Central så har en användare inte kunnat ta fram en tidigare dold del på en sida. Nu kommer möjligheten för en användare att på egen hand visa det man tidigare valt att dölja.  

Dölj och ta fram dokumentrader 

Nu kommer du som användare även att kunna minimera och expandera fliken Dokumentrader, till exempel i en försäljnings- eller inköpsfaktura. Det gör att du får större möjlighet att snabbt få överblick över dokumentet du arbetar med och slippa onödigt scrollande.   

 

Nytt processtöd 

 

Förbättrad kund- och leverantörslayouthantering 

Ett företag hanterar många kund- och leverantörskontakter med ansvar för flera olika verksamhetsområden, t.ex. inköp, kund- och leverantörsreskontra, orderpersonal, lager etc. 

I Business Central finns sedan tidigare en funktion som gör att du sparar tid när du skall maila dokument genom att ställa in vilka affärsdokument som skickas till vilken kontakt. Alltså – man skickar orderbekräftelser till dina kunders inköpare, fakturor till fakturamottagaren, kontoutdrag till en ekonomiavdelning etc.  

Funktionen utökas nu till att innefatta fler dokument och mottagare för en kund och/eller leverantör, exempelvis kommer du nu kunna ha separata mottagare av följesedel och betalningspåminnelser.  

 

Överinleverans på inköpsorder 

En efterlängtad funktion är att man kan bokföra mottag på en större kvantitet än den man beställt. Något som tidigare medförde tidskrävande processer med returer eller att inköpsordern behövde justeras. 

Hur stor överinleverans som tillåts styr du via att sätta toleransnivåer på leverantör och artikel. Arbetar ni med godkännandeflöden kan en överinleverans även trigga ett godkännandeflöde för att exempelvis inköp skall godkänna inleveransen. 

 

Resursartiklar på inköpsdokument 

Nu kommer möjligheten att hantera artikeltypen Resurs på alla inköpsdokument vilket inte varit möjligt tidigare.  

 

Återkommande rader på inköps-/säljrad 

 Att arbeta med återkommande försäljnings- eller inköpsrader blir mer och mer vanligt. En kund skall exempelvis faktureras samma artiklar eller tjänster månadsvis 

 Nu kommer möjligheten att automatiskt skapa försäljning- och/eller inköpsorder baserat på fördefinierade återkommande rader per kund och /eller leverantör. 

 

Skriv ut till bifogad fil 

Under exempelvis en säljprocess vill man spara de olika versionerna av säljunderlagen, ex. när man gör ändringar/uppdateringar av en offert, lägger till eller tar bort artiklar. Ny funktion innebär att man kan skriva ut till pdf och spara i denna i systemet. 

 

Annullera en faktura  

Att delleverera och fakturera är vanligt hos dagens företag oavsett om det gäller försäljning eller inköp. Om en faktura skapats från en order och den annulleras, kommer Ant. att fakturera justeras på ordern per automatik. Detta har man i tidigare versioner behövt göra manuellt. En bra uppdatering för att förebygga misstag i processer.  

 

Registrera produktionskapacitet i sekunder 

Användaren kan nu sätta sekunder som tidsenhet för att rapportera kapacitet i en Produktionsgrupp. Man kan även gå ner till lägre enheter än sekunder vid behov.   

 

Avbryta rapportkörningar 

Skulle man köra igång en rapport som tar lång tid, exempelvis för att man missat sätta ett filter, kommer nu rapporten att kunna avbrytas och påbörjas på nytt. Utan begränsningar kan mängden data som behandlas vara enorm och det i sin tur kan medföra att man får vänta länge på att rapporten skall bli klar.  

 

Visa och gå till relaterade systemdata från en lista 

Det finns ofta behov av att kunna navigera från exempelvis en försäljningsorderorder till ett kundkort eller ett artikelkort. Detta blir nu en möjlighet. Man behöver alltså inte stänga ner aktuell sida för att manuellt leta upp relaterade systemdata. Detta gör arbetet mer effektivt för användaren.  

 

Ny behörighetsinställning för att kunna redigera och importera från Excel 

Att kunna redigera och/eller importera affärsdata till Business Central direkt från Excel är en fantastisk funktion som varje dag effektiviserar det dagliga arbetet hos våra kunder. Dock skall kanske inte alla användare kunna importera data till systemet utan vidare. Funktionen kommer nu kunna styras via behörighetsinställningar.  

Behörigheter kommer att sättas per användare som får tillgång till korrigering av data 

 

Ovan punkter är ett bara ett axplock av de förbättringar Microsoft gör i sin första uppdatering av 2 under 2020.


Relaterade inlägg

Sverige tvåa när det kommer till digitalisering

Digitaliseringen påverkar alla företag – mer eller mindre. Ofta kan det vara som med ketchupen, det händer ingenting och allt fortgår… Läs mer »

Nyast i Goodfellows gänget

Låt oss presentera vår nya medarbetare Jonatan Csok som i somras tog studenten från NTI gymnasiet med inriktning IT och nätverkssäkerhet. Läs mer »

Vår grymma Good fellow – Petter Andrée!

Säg hej till Petter Andrée — Supporttekniker på Goodfellows Låt oss presentera fotbollsfantasten, musik-experten och inte minst it-teknikern. Petter blev… Läs mer »

Gå till alla inlägg »