5 tips på vägen till innovation

Många pratar om kreativitet; att vara kreativ på jobbet, kreativa arbetsmiljöer och kreativa team. Det är känt att kreativitet och innovation bidrar till ekonomisk tillväxt och idag letar företag efter talanger som kan bidra med kreativitet. Men att anställa de rätta människorna är bara ett steg i att skapa en kreativ arbetsmiljö. Att skapa en arbetsplats där det är ett konstant utbyte av idéer involverar att hitta den rätta formulan för ditt företag och dess kultur.

Kreativitet är inget du kan tvinga fram, men den rätta miljön kan sätta ditt arbetsteam i rätt sinnesstämning som får idéer att flöda och resulterar i att ni kan hitta kreativa lösningar.

Här följer 5 tips som kan hjälpa dig att skapa en arbetsplats som odlar innovation.

#1 Samarbeta – kommunikation och samarbete är lättare med en öppen planlösning. Arbetsmiljön blir mer avslappnad och rolig när kollegor samarbetar och utrymme med frihet att röra sig omkring är motiverande. Rädsla för att misslyckas är mycket större när man inte samarbetar med andra och rädsla är fiende till kreativitet.

#2 Frihet – en avslappnad och flexibel arbetsmiljö ökar ditt teams produktivitet eftersom idéer kan flöda. Uppmuntra varandra och en atmosfär där saker sker naturligt snarare än på grund av någons begäran. Kollegor med en lättsam inställning till sina arbetsuppgifter förefaller bli mer öppna mot varandra och varandras idéer. Samarbetet blir bättre och hierarkier suddas ut. Häng inte upp dig totalt på 8-5. Kreativitet kräver att man är utvilad och i sitt esse. Främja pauser emellanåt, korta promenader rensar tankarna och räcker för återhämtning.

#3 Kultur – leta efter teammedlemmar som förstår företagets vision och delar företagets värderingar. Uppmuntra olika perspektiv och ha en öppen dialog. Anställ människor som har en äkta passion för sitt arbete och det dem gör. Du vill ha teammedlemmar som verkligen bryr sig och är glada när de går till jobbet varje dag eftersom de tror på hela affärsidén. Det är mycket trevligare att arbeta med intressanta, kamratliga och drivna människor som arbetar mot samma mål.

#4 Uppmuntra mångfald – det är bra med ett team med olika bakgrund, intressen och kompetenser. En grupp med varierande idéer och tillvägagångssätt i problemlösning hjälper att driva företaget framåt. Omfamna och hylla medlemmarnas individualitet och försök att hitta alternativa stigar utanför de konventionella vägarna.

#5 Utveckla kompetenser – vidareutveckling är inte bara viktigt för att anpassa sig till dagens snabba förändringar utan har även betydelse för en känsla av uppskattning och trygghet. Att bli bättre och säkrare på sin arbetsroll ökar motivationen, flödet av nya idéer och delande av kunskap.

Motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Med kreativitet och nya idéer får ni mer uträttat och blir mer lönsamma samtidigt som samarbete och mångfald odlar innovation och driver företaget framåt.


Relaterade inlägg

Skydda dina konton genom tvåfaktorsautentisering!

Svaga lösenord är ett av de främsta hoten mot IT-säkerheten. Ett starkt lösenord räcker därför ganska långt för att minimera… Läs mer »

Lär känna Bosse Olsson

”Det är viktigt att blicka framåt för att kunna komma dit man vill” Här har vi Bosse Olsson, en… Läs mer »

Sex framgångsfaktorer inom digitalisering

Så blir du vinnare inom digitalisering! Det är många olika faktorer som spelar in för att du ska lyckas dra… Läs mer »

Gå till alla inlägg »