Ekan

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med trettio års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att tänka nytt och skapa morgondagens företag.

Fakta

Grundades: 1985 Bransch: Management Consulting Antal anställda: 40 - 60 st Omsättning: 50 - 100 MSEK Marknad: Stockholm och Göteborg

Behov av effektivitet och bättre IT-struktur

Utmaningen

Ekans IT-miljö har vuxit fram över tid i takt med företagets utveckling. Som ett växande konsultbolag med kontor på flera orter behövde se sig om efter en ny, bredare leverantör som kunde erbjuda strategiska råd och en god uppföljning och dokumentation av åtgärder.

Strukturerat arbetssätt & ärendehantering

Lösningen

Ekans fyrtio managementkonsulter i Göteborg och Stockholm jobbar i första hand på plats hos sina uppdragsgivare, där de hjälper kunder att skapa framgång.

“Vi sätter stolthet i vår profession och i det förtroende som våra kunder ger oss. Då är det viktigt att vår IT-miljö fungerar så vi kan fokusera på våra uppdrag”, säger Susann Gebart, managementkonsult och IT-ansvarig på Ekan.

Ekan bestämde sig, efter en noggrann urvalsprocess, att börja samarbeta med Goodfellows. Hon tycker att Goodfellows har en bred kompetens inom flera olika IT-områden, en professionell helpdesk som återkopplar snabbt och löser IT-problemen inom angiven tid. Det gör att vi känner oss viktiga, berättar Susann Gebart.

“Goodfellows ger oss en professionell ärendehantering, ett bra och strukturerat arbetssätt och inte minst en vänskaplig ton i våra möten”, säger Susann.

Hon upplever att Goodfellows har en god förståelse för deras behov och erbjuder en service som hon säger är “långt utöver det vanliga”.

Det känns som vi har en intern resurs som vi kan lita på, snarare än en extern IT-konsult.

Susann berättar att om de har en fundering, så mailar eller ringer de och får alltid en snabb återkoppling.

“Dessutom kan vi bolla strategiska IT-frågor och resonera om allt så att vi kommer fram till lösningar som är optimala för oss”, avslutar Susann.

Vi vill hjälpa våra kunder att tänka nytt och skapa framgång. Nu har vi en IT-miljö som stödjer våra ambitioner fullt ut!
Susann Gebart

IT-ansvarig på Ekan

Gör en liknande resa

Behöver du hjälp att strukturera upp IT-miljön på ditt företag? Vi kommer ut till dig och gör en nulägesanalys och en plan för hur din IT-miljö kan utvecklas för att stötta ditt växande bolag. Sedan kan du bestämma om du vill jobba tillsammans med oss.