Ebeco

Ebeco AB är ett av Skandinaviens ledande bolag inom värmelösning såsom golvvärme, frostskydd och andra värmelösningar för bland annat byggbranschen och industrin. Från huvudkontoret i Göteborg växer bolaget via kundfokus och utveckling av enkla och smarta produkter samt tjänster.

Fakta

Grundades: 1978 Bransch: Värmelösningar Antal anställda: 20 - 40 st Omsättning: 100 - 200 MSEK Marknad: Skandinavien

Behov av effektivitet och struktur

Utmaningen

Driftsäkerhet, proaktivitet och modernisering stod i fokus när Ebeco, ett växande och innovativt bolag med stort kundfokus, letade ny IT-partner för några år sedan.

Trygghet & driftsäkerhet

Lösningen

Åsa Andersson som är IT-ansvarig på Ebeco, berättar att bolaget är mitt i en spännande resa som ska ta Ebeco till den ledande positionen i branschen. Så när Ebeco AB och Goodfellows IT började samarbeta låg fokus på att adressera huvudvärken och skapa en säker, effektiv och modern miljö.

För oss var driftsäkerhet och trygghet det viktigaste.

I början fanns några teknikområden som gav upphov till huvudvärk, så som att man inte körde synkroniserad inloggning på klienter, hade en begränsad och onödigt dyr mailhantering, en affärssystemserver på sluttampen och ett system för backup som krävde mankraft och gjorde att Ebeco inte var skyddat mot “naturkatastrofer”.

Samarbetet med Goodfellows har lett till en IT-miljö med bland annat följande ingredienser:

  • Centralt Active Directory som gör att en användare kan logga in på sin dator och automatiskt logga in på alla tjänster.
  • Virtuell server för affärssystem med redundans, för högsta möjliga driftsäkerhet.
  • Speglad NAS, en säker plats för filer med redundans för säkerhet.
  • Mail i Office 365, en kostnadseffektiv tjänst i molnet.

Nu hanterar man också antivirus, brandvägg och wifi centralt, för bättre tillförlitlighet och möjligheter för snabba byten av defekt hårdvara.

Stora förändringar kan tyckas. Men Åsa minns tidpunkten för migrering som mycket okomplicerad. Den stabila och flexibla miljön paketerad med ett omfattande serviceavtal gör det möjligt för Ebeco att fokusera på sin affärsutveckling.

Med hjälp av Goodfellows har vi frigjort tid så att vi kan fokusera på vår egna affärsutveckling.
Åsa Andersson

IT-ansvarig på Ebeco

Gör en liknande resa