Goodfellows Säkerhet

Axel Christiernsson stärkte sin cybersäkerhet globalt

Axel Christiernsson

AXEL Christiernsson (AXEL) är en ledande aktör inom smörjmedelsindustrin, med ett starkt fokus på innovation och skapandet av nya möjligheter för sina framstående kunder världen över.

Grundat

1888

Bransch

Tillverkande Industri

Antal anställda

>320

Omsättning

ca 2400 MSEK

Marknad

Global, främst Europa och Nordamerika

Utmaningen

Säkerhetsnivå som inte mötte dagens hotbild

AXEL Christiernsson säkrade tidigare sin IT-miljö med tekniska lösningar som antivirus, brandväggar och tvåfaktorsautentisering. Men med den ökande cyberhotbilden och framväxten av ny teknologi, såsom artificiell intelligens, insåg AXEL att dessa åtgärder inte längre var tillräckliga. För att förbättra sin informationssäkerhet och utveckla policyer för en starkare intern säkerhetskultur, vände de sig till Goodfellows.

”Det blev självklart för oss att välja Goodfellows för att stärka vårt säkerhetsarbete. De ser till vårt bästa, är flexibla och säljer inte in ett förutbestämt koncept. Vi satte gemensamt mål som anpassades efter våra unika behov, så att vi kunde nå en lämplig säkerhetsnivå”, säger Fredrik Jonasson, Group IT Manager på AXEL.

Lösningen

Kartläggning av information & tillgängliga policys

En omfattande kartläggning genomfördes för att identifiera AXELs informationsflöden, informationstillgångar och säkerhetskrav. Detta arbete var avgörande för att skydda befintliga data, möjliggöra spårning vid incidenter och bibehålla användarvänligheten utan överflödig autentisering. “Vi insåg vikten av att skydda vår information. Tidigare arbetade vi mer operativt med olika IT-skydd, men numera är informationssäkerhet en strategisk ledningsfråga. Goodfellows hjälp har varit avgörande för att vi ska kunna hantera denna fråga både strategiskt och operativt.”, berättar Fredrik.

För att stärka den interna säkerhetskulturen har olika säkerhetspolicyer på flera språk, processer för on- och off boarding samt utbildningar för personalen utvecklats. “Tack vare Goodfellows gick vi från otillräckliga och otillgängliga policyer till en robust säkerhetsstrategi där alla anställda, oavsett plats, har samma skydd och förståelse för säkerhetsrutiner. Nu kan vi känna oss trygga i att våra policyer verkligen tillämpas och inte bara ligger oanvända.”, säger Fredrik.

För AXEL Christiernsson är informationssäkerhet ett ständigt pågående arbete, där kontinuerliga avstämningar och uppdateringar sker tillsammans med Goodfellows. “Säkerhetsarbetet tar aldrig slut eftersom det alltid uppkommer nya sätt att försöka göra intrång. Vi ser ett långsiktigt samarbete med Goodfellows. Samarbetet är prestigelöst och enkelt, vilket jag uppskattar.”, avslutar Fredrik.

”Det finns en trygghet i att det vi gör tillsammans skapar värde för vår affär på AXEL. Det spelar ingen roll vem jag arbetar med på Goodfellows, AXELs affär är alltid i fokus. Det är viktigt att känna att man får värde för pengarna.”

Fredrik Jonasson

Group IT Manager på AXEL

Vill du göra en liknande resa?

Är du osäker på ditt företags säkerhetsnivå? Vi gör en analys för att se hur ditt bolag står sig mot dagens växande hotbild. Sen kan du bestämma om du vill att vi hjälper dig vidare.