Goodfellows AI

Smidig integration och automation till fast pris

Det är dags att ändra hur integration- och automationsprojekt genomförs

Många aktörer i IT-branschen anser att det krävs skräddarsydda lösningar för att integrera system och automatisera flöden. Lösningar som ofta blir dyrare än nödvändigt.

Det ändrar vi på. Istället erbjuder vi ett bibliotek av integrationer och automationer från våra tidigare projekt. Med våra standardiserade molnbaserade integrations- och automationstjänster accelererar vi er affärsutveckling, minskar er systeminlåsning och utökar graden av automation.

Vi utmanar föråldrade affärsmodeller och arbetssätt. Därför jobbar vi inte som konsulter och debiterar per timme. Istället erbjuder vi en fast budgeterbar månadskostnad där vi levererar en lösning och tar ansvar för att den fungerar. Ni får även en strategisk partner som förstår och kan ta hand om hela ert digitaliseringsbehov.

Integration och automation är nycklar till digitalisering

För oss handlar digitaliseringens drivkrafter om att möta nya kundbehov, att utöka effektivitet och kvalitet samt om att förnya affärsmodeller. Vi kan hjälpa er med några av nycklarna:

  • Ökad modularitet
  • Ökat fokus på data
  • Ökad automation

Välkommen till Goodfellows AI!

menu-goodfellows-ai-vers2big

Vi arbetar i 3 steg

Steg 1

Analys

Under analysen går vi igenom era behov och ger förslag på möjliga integrations- och automationslösningar. Vi går även igenom mål och era långsiktiga behov för att kunna hjälpa er på ett strategiskt plan.

Steg 2

Proof of concept

Vi bygger ofta ett första flöde eller automation för att ni ska känna er helt trygga och se vilket värde den levererar.

När ni är nöjda implementerar vi hela lösningen samt utbildar berörda medarbetare. Vi säkerställer funktionalitet och flöden, implementerar nya arbetssätt och dokumenterar.

Steg 3

Utveckling & förvaltning

Så snart lösningen är på plats går vi in i strategisk framtidssäkring. Det innebär att vi arbetar tillsammans med er för att löpande fånga upp allt från behov av support och utbildning till förändringar i er verksamhet.

Tack vare vårt bibliotek av lösningar från andra projekt kan vi kontinuerligt hjälpa er att vidareutveckla utan långa och krångliga processer.

Hur kan vi hjälpa er?

Med automations- och integrationsprojekt kan vi hjälpa er:

  • Snabbare affärsutveckling. Normalt innehåller företagssystem både affärs- och integrationslogik, varvid utveckling av processer i ett system ofta blir långsammare och dyrare då även de inbyggda integrationerna behöver beaktas. Ibland till och med så illa att man upplever att man inte vågar röra systemen av rädsla att integrationer ska sluta fungera. Genom att integrationslogiken läggs ut blir systemen mer modulära och utveckling hindras ej.
  • Sharing is caring. Integrationsmotorer och automationsplattformar har historiskt varit en möjlighet för större bolag. Det har inte funnits ekonomi eller resurser i mindre bolag att investera i en komplex Biztalk-server eller köpa automationsplattformar för 100-tusentals kronor. Våra lösningar delar resurser i Azure, där vi inte behöver några investeringar, där vi med en knapptryckning kan skala upp prestanda inför Black Friday, och där vi kan stänga ned på semestrar. Men på Goodfellows vi har tagit det ett steg längre: genom att standardisera lösningar kan vi dela utvecklingen, förvaltningen och supporten på många.
IT-lösningar Göteborg
menu-goodfellows-ai-vers2

VÅR LÖSNING

Azure Integration Services & Power Automate

Vi kombinerar styrkorna från två branschledande och heltäckande lösningar inom integration och automation. Lättanvända, molnbaserade och med tydlliga
licensmodeller. Allt för att  göra det så enkelt som möjligt för er att komma igång.

Vad tycker våra kunder?

Vi känner verkligen att vi kan möta framtiden med Goodfellows i ryggen. Nu kan vi få realtidsdata på alla viktiga nyckeltal i företaget och det är enkelt för alla att ta ut rapporter. Helt enkelt det beslutsstöd vi sökt länge.

 

Joel Kullander

CFO på Axkid

Kontakta oss

Behöver ni hjälp med ditt integration och automation? Vi gör en nulägesanalys och ger därefter ett konkret förslag med en fast månadskostnad.


Karl Malmström

karl.malmstrom@goodfellows.se
+46 739 41 47 58

Lär känna Karl bättre »