gf-microsoftdynamics

Ta bolaget till nästa nivå med Microsoft Dynamics 365 Business Central

Affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central är en komplett lösning för verksamhetsstyrning som är enkel att använda och implementera. Med den kan du koppla ihop hela företaget och fatta smartare beslut.

Ett affärssystem som hanterar din ekonomi

Fatta informerade beslut

Koppla ihop data från redovisning, försäljning, inköp, lager och kundkontakter till en komplett vy av verksamheten. Skapa diagram över det ekonomiska resultatet i realtid med inbyggda Power BI- instrumentpaneler.

Snabbare ekonomiska avslut och rapportering

Effektivisera kundreskontra och leverantörsreskontra, och stäm av konton automatiskt. Då kan du få snabbare och exaktare ekonomiska avslut och rapportering och samtidigt uppfylla kraven på regelefterlevnad.

Mer exakta prognoser

Få bättre ekonomiska prognoser genom att modellera och analysera data i flera dimensioner. Anpassa rapporter med en smidig integration till Microsoft Excel.

hantera-ekonomi-wide
leveranskedja-wide

Automatisera och säkra leveranskedjan

Optimera lagernivåer

Använd inbyggd intelligens för att förutse när och vad som behöver fyllas på. Köp bara det du behöver med dynamiskt uppdaterade lagernivåer.

Undvik att tappa försäljning och minska bristerna

Ha alltid rätt mängd i lager genom att automatiskt beräkna lagernivåer, ledtider och beställningspunkter. Föreslå ersättningar när de begärda artiklarna inte finns i lager.

Maximera lönsamheten

Få rekommendationer om när du ska betala leverantörer för att få leverantörsrabatter eller undvika förseningsavgifter. Förhindra onödiga eller bedrägliga inköp med godkännandearbetsflöden.

Sälj smartare och förbättra kundtjänsten

Leverera värde vid varje kontaktpunkt

Prioritera kunder baserat på omsättningspotential. Håll reda på alla kundkontakter och få vägledning till större merförsäljning, korsförsäljning och förnyade affärsmöjligheter under hela din försäljningscykel.

Öka försäljningsproduktiviteten

Omvandla offerten till pengar snabbare. Agera snabbare vid försäljningsrelaterade frågor, serviceförfrågningar och betalningsbehandling – allt inifrån Outlook.

Leverera enastående service

Få en bred översikt över dina serviceuppgifter, arbetsbelastningar och medarbetarnas kompetens. Då kan du effektivt tilldela resurser och snabbare avsluta ärenden.

smart-salj-wide
projekt-tid-wide

Se till att projekten håller både tid och budget

Håll budgeten

Skapa, hantera och spåra kundprojekt med hjälp av tidrapporter tillsammans med avancerade kostnadsredovisnings- och rapporteringsfunktioner. Utveckla, ändra och kontrollera budgetar för att uppnå lönsammare projekt.

Planera med precision

Hantera resursnivåer genom att planera kapacitet och försäljning. Spåra fakturering för kunder mot planerade kostnader på order och offerter.

Analysera projektresultat

Fatta effektiva beslut med insikter i realtid om projektstatus, lönsamhet och resursanvändning.

Optimera driften

Hantera prognoser för uppfyllelse

Använd försäljningsprognoser och förväntade lagerbrister för att generera produktionsplaner och skapa inköpsorder automatiskt.

Driv lagerhanteringen effektivt

Få en helhetsbild över lagret för effektivare orderuppfyllelse. Spåra alla artikeltransaktioner och rörelser genom att konfigurera lagerplatser baserat på lagerställets planlösning och lagringsenheternas dimensioner.

Optimala nivåer i utleveransen

Beräkna och optimera tillverkningskapacitet och -resurser för att skapa bättre tidsplaner för produktionen och uppfylla kundernas behov.

optimera-driften-wide

Kontakta oss

Behöver du hjälp med ditt affärssystem? Vi gör en nulägesanalys och ger därefter ett konkret förslag med en fast månadskostnad på vad du behöver för att framtidssäkra din verksamhet.

  Direktkontakt

  Vill du komma i direktkontakt med oss och diskutera en lösning tillsammans? Hör av dig till Karl som hjälper dig att ta nästa steg framåt.


  Karl Malmström

  karl.malmstrom@goodfellows.se
  +46 739 41 47 58

  Lär känna Karl bättre »