Affärssystem med fast månadskostnad

På Goodfellows vänder vi upp och ner på hur du köper företagets affärssystem.

Det är slut på konsulter som debiterar timme efter timme, där du som köpare inte längre förstår värdet av timmarna i verksamheten. Slut är det också på projekt som sväller, blir dubbelt så dyra och aldrig kommer i mål.

På Goodfellows arbetar vi med en fast budgetterbar månadskostnad där vi levererar en lösning, inte ett system. Det innebär att steget att implementera ett affärssystem som stödjer och utvecklar verksamheten är betydligt mindre än tidigare.

 

Vi arbetar i tre steg för att förflytta er dit ni vill vara med ert affärssystem.

Steg 1

Analysen

Vi sätter oss tillsammans med er och valda delar av ert team. Under analysen går vi igenom er verksamhets krav och behov, identifierar grundläggande processer och flöden. Vi går igenom mål, framtida behov och önskemål. Analysen resulterar i ett förslag och en månadskostnad för er verksamhet.

Steg 2

Kickstarten

Vi implementerar och konfigurerar lösningen, utbildar berörda medarbetare och kollegor. Vi säkerställer funktionalitet och flöden, implementerar arbetssätt och struktur. Vi supporterar och säkerställer att alla medarbetare känner sig trygga och kan dra nytta av det nya systemet.

Steg 3

Framtids­säkringen

Så snart lösningen är på plats och verksamheten är i gång och arbetar i det går vi in strategisk framtidssäkring. Vi arbetar operativt, taktiskt och strategiskt tillsammans med er för att löpande fånga upp allt från behov av support och utbildning till förändringar i verksamhet eller omvärld.

VÅR LÖSNING

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central är en komplett lösning för verksamhetsstyrning som är enkel att använda och implementera. Med den kan du koppla ihop hela företaget och fatta smartare beslut.

Varför just Goodfellows?

Från att tidigare ha lagt all tid på att släcka bränder, handlar vårt IT-arbete nu istället om att jobba strategiskt med vår miljö och proaktivt utveckla systemen.

 

Anna Hallberg

IT-ansvarig på VBK

Vi har hunnit avverka ett flertal större projekt tillsammans; allt från att byta bort Citrix till att gå över till Office 365. Nu känner vi att vi har en bra setup för att klara expansion framöver.

 

Christian Yngvesson

Tekniskt ansvarig på Fraktkompaniet

Goodfellows är väldigt bra på att alltid försöka lösa grundproblemet och inte ta den enkla vägen ut. De gör sitt och lite till för att allt ska funka bra för kunden.

 

Fredrik Jonasson

IT-chef på Axel Christiernsson

Kontakta oss

Behöver du hjälp med ditt affärssystem? Vi gör en nulägesanalys och ger därefter ett konkret förslag med en fast månadskostnad på vad du behöver för att framtidssäkra din verksamhet.


Karl Malmström

karl.malmstrom@goodfellows.se
+46 739 41 47 58

Lär känna Karl bättre »