Goodfellows Business

Affärssystem med fast kostnad.

På Goodfellows vänder vi upp och ner på hur du köper affärssystem.

Här jobbar vi inte med konsulter som debiterar per timme, utan istället med en fast budgeterbar månadskostnad där vi levererar en lösning, inte ett system. Något som innebär att steget att implementera ett affärssystem som stödjer och utvecklar verksamheten blir mindre än tidigare.

Vi väljer våra kunder med omsorg

Hos oss jobbar vi med partnerskap och lägger stor vikt vid långa och framgångsrika relationer med våra kunder. Vi levererar affärssystemet Dynamics 365 Business Central till kunder i Göteborg med omnejd för att alltid kunna arbeta nära er och agera snabbt när det behövs.

gf-microsoftdynamics

Vi arbetar i 3 steg

för att lösa era utmaningar och förflytta er dit ni vill vara med ert affärssystem.

Steg 1

Analysen

Vi sätter oss tillsammans med er och valda delar av ert team. Under analysen går vi igenom er verksamhets krav och behov, identifierar grundläggande processer och flöden. Vi går igenom mål, framtida behov och önskemål. Analysen resulterar i ett förslag och en månadskostnad för er verksamhet.

Steg 2

Kickstarten

Vi implementerar och konfigurerar lösningen, utbildar berörda medarbetare och kollegor. Vi säkerställer funktionalitet och flöden, implementerar arbetssätt och struktur. Vi supporterar och säkerställer att alla medarbetare känner sig trygga och kan dra nytta av det nya systemet.

Steg 3

Framtids­säkringen

Så snart lösningen är på plats och verksamheten är i gång och arbetar i det går vi in strategisk framtidssäkring. Vi arbetar operativt, taktiskt och strategiskt tillsammans med er för att löpande fånga upp allt från behov av support och utbildning till förändringar i verksamhet eller omvärld.

pyramid-1

VSA – Virtuell System Ansvarig

Som strategisk och taktisk affärssystemansvarig så tar vi rollen som er systemägares högra hand.
Vi tar ett övergripande ansvar för- och säkerställer att affärssystemet stärker bolagets konkurrenskraft och lönsamhet långsiktigt.

Rollen inkluderar;
- Identifiering av förbättringar
- Driva projekt
- Skapa utbildningsplaner
- Hantera uppdateringar
- Agera professionell kravställare gentemot leverantörer

Rollen som VSA är systemöverskridande och systemoberoende.

pyramid-2

VSE – Virtuell System Expert

Expert på Microsoft Dynamics 365 NAV och Business Central.

Experter inom processområdena;

EKONOMI

WMS (Warehouse Management Systems)

LOGISTIK

INKÖP

FÖRSÄLJNING

Rollen inkluderar;

UTBILDNING

DOKUMENTATION

SYSTEM- OCH INTEGRATIONSUTVECKLING

LÖPANDE UNDERHÅLL

AVANCERAD SUPPORT

pyramid-3

Systemleverantör

Som systemleverantör tar vi hand om implementation, affärssystemsprojekt, licenshantering, support samt drift och anpassningar av Microsoft Dynamics 365 NAV och Business Central till ett fast budgeterbart pris.

Har ni utmaningar som dessa?

Avsaknad av gemensamma arbetssätt
Otydlig ansvarsfördelning
Bristande leverantörshantering
Bristande kostnadskontroll
Reaktivt beteende
Kortsiktighet
Personberoende

VÅR LÖSNING

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central är en komplett lösning för verksamhetsstyrning som är enkel att använda och implementera. Med den kan du koppla ihop hela företaget och fatta smartare beslut.

Varför just Goodfellows?

Vi känner verkligen att vi kan möta framtiden med Business Central och med Goodfellows i ryggen. Nu kan vi få realtidsdata på alla viktiga nyckeltal i företaget och det är enkelt för alla att ta ut rapporter. Helt enkelt det beslutsstöd vi sökt länge.

 

Joel Kullander

CFO på Axkid

Kontakta oss

Behöver du hjälp med ditt affärssystem? Vi gör en nulägesanalys och ger därefter ett konkret förslag med en fast månadskostnad på vad du behöver för att framtidssäkra din verksamhet.


Karl Malmström

karl.malmstrom@goodfellows.se
+46 739 41 47 58

Lär känna Karl bättre »