help-1
help-2
help-3
help-4
help-6
help7
help8
help9
help-nypassion

VÅR KULTUR BYGGER PÅ FYRA BOKSTÄVER – H.E.L.P

Vi finns alltid vid din sida och lovar behovsanpassade lösningar inom digitalisering som hjälper dig att frigöra tid, spara pengar och jobba smartare så du har råd att fokusera helhjärtat på din egen affärsutveckling. Det här är våra värderingar som gör det möjligt!

HEDERLIGA

Vi drivs av familjevärderingar och håller vad vi lovar.

Vi är en tillgänglig affärspartner som drivs av familjevärderingar och ett helhjärtat engagemang för att förbättra kundens affärsprocess på alla nivåer. Genom vår samlade kompetens kan vi garantera våra kunder märkbara fördelar jämfört med aktuella konkurrenter.
Vi nöjer oss nämligen inte med att enbart lösa tillfälliga problem. Vi vill ta ett större ansvar i våra kundrelationer. Vårt mål är att bli en nära vän som visar vägen till lönsammare rutiner inom digitalisering som företaget kan leva och utvecklas med. När vi anpassar oss till kundens verklighet hittar vi alltid lösningar som hjälper dem att nå affärsmässiga framgångar.

ENERGISKA

Vi är snabbfotade och fulla av energi.

Det enda vi kan vara säkra på är att framtiden kommer att medföra stora förändringar. Både för oss människor och företag. Därför är det viktigt att vi är snabbfotade och med full energi kan möta framtidens utmaningar tillsammans med våra kunder. Vårt uppdrag är nämligen att designa och leverera behovsanpassade lösningar inom digitalisering som driver affärerna framåt.

LYHÖRDA

Vi är lyhörda och hittar rätt lösningar.

Vi har insett att företag är olika på både in – och utsidan. Enligt vår erfarenhet kan vi lyssna mer och bättre förstå deras behov, ju närmare dem vi befinner oss. Därför är närheten till våra kunder en viktig framgångsfaktor för oss. Genom B.U.D.D.Y - vår processmodell - identifierar vi förbättringspunkterna i kundens situation. Därefter väljer vi noggrant ut produkter och tjänster vars egenskaper har till uppgift att stödja kundens affärsutveckling. Efter implementering ställer vi en obegränsad support till kundens förfogande. När vi bjuder in till en öppen dialog med våra kunder blir vi en naturlig del av deras vardag. Det skapar bestående relationer och konkret affärsnytta.

PASSIONERADE

Vi utmanar oss själva och vill alltid leverera ett ”Wow”.

Vi är fast beslutsamma i att passion är en dygd. Vi kompromissar aldrig i vårt arbete utan utmanar oss själva i allt vi gör. Vårt kunderbjudande skall ha högre affärsnytta, vara mer resurseffektivt, genomföras snabbare och med större precision än våra konkurrenters. Vi är en behovsanpassad partner på utsidan som skapar affärsdrivande och lönsamma rutiner på insidan. Vi nöjer oss inte förrän vi kan leverera ett wow på köpet! Det är möjligt att uppnå om vi har tankarna fulla med passion för kundens önskemål och behov. De pengar som våra kunder investerar i vårt samarbete är alltid en god investering – och vägen mot en gemensam lönsamhet! Det gör våra kunder till vinnare och oss till en livslång partner!
© 2018 Goodfellows All rights reserved. Webdesign: Born Scroll to the top