B.u.d.d.y

VÄNSKAP HANDLAR OM ÄRLIGHET, FÖRTROENDE OCH GLÄDJE
PRECIS SOM B.U.D.D.Y – NAVET I VÅR RELATION

Vi drivs av familjevärderingar och en ärlig ambition att alltid hjälpa till att förbättra och utveckla ditt företag. Enligt vår erfarenhet kan vi lyssna mer och bättre förstå dina behov, ju närmre vi befinner oss. Därför har vi skapat BUDDY där vi glatt bjuder på de tre första stegen. Det är vår modell och stolta anledning till varför du skall välja just Goodfellows som partner.

1. BEDÖMA

Vår gemensamma färd börjar med en nulägesanalys. Det innebär att vi gör en kartläggning över ert företags nuvarande situation och vi ställer en diagnos som beskriver för- och nackdelar med företagets befintliga lösningar.

2. UNDERSÖKA

Andra steget i vår modell är en förbättringsanalys. När vi hittat ditt företags potentiella förbättringspunkter undersöker vi möjligheterna som våra affärsdrivande lösningar kan skapa. Allt sammanställs i ett prydligt dokument med rekommendationer och förslag som är rätt för just ditt företag.

3. DESIGN

I detta steg gör vi en skiss på hur den nya lösningen kommer se ut och vilka affärsmässiga fördelar som kommer att uppnås med de valda tjänsterna. Vi skissar även på vår gemensamma framtida plan kring hur tjänsterna kan utvecklas framåt för din framgång. Allt summeras upp i ett avtal; dina valda tjänster, månadsavgift och vad som ingår.

4. DRIFTSSÄTTA

Nu är det dags att leverera den nya lösningen hos dig. Vi informerar dina kollegor om nyttan av den nya lösningen, hur den fungerar i detalj samt vilken den affärsmässiga effekten blir.

5. YTTERLIGARE UTVECKLING

Med jämna mellanrum bjuder vi in till strategiska diskussioner för att följa upp och stödja din affärsutveckling. Som del av familjen Goodfellows bjuder vi även in till events för vidareutbildning och social samverkan i en vänskaplig och familjär anda.
© 2018 Goodfellows All rights reserved. Webdesign: Born Scroll to the top